Historie kapely

Kapela  B-dance BAND  vznikla pod tímto názvem v roce 2016, což jí zdánlivě řadí mezi velmi mladé a nezkušené kapely. Opak je ale pravdou...

Kapela v tomto složení vystupuje velmi úspěšně a nepřetržitě takřka 25 let pod názvem „Taneční orchestr BŘEZOVANKA", což již na první pohled jasně, ale přitom bohužel zkresleně určovalo žánrové zaměření kapely.

Muselo tedy přijít nutně rozhodnutí o novém názvu kapely, a to v principu i z hlediska nových požadavků organizátorů kulturních a společenských akcí. Nabízíme vám tedy název více komerční, který není zároveň zatížen tak zvaným žánrovým „zaškatulkováním“.

Co tedy kapela za 25 let své existence a bez ohledu na název dokázala?

Výčet úspěchů kapely „Březovanka“ je velmi obsáhlý ( viz. www.brezovanka.cz).

Kapela od svého založení preferuje plnohodnotnou žánrovou univerzálnost, což ji vždy řadilo k velmi atypickým a originálním hudebním seskupením. Dokonce je možné kapelu považovat za raritu mezi kapelami podobného ražení, a to vše v tom nejlepším smyslu slova.

Jak tedy vyplývá z výše uvedeného textu, kapela se vždy snažila pobavit svou hudební produkcí všechny posluchače napříč věkovým spektrem. Důkazem toho jsou stovky odehraných společenských akcí všeho druhu a výborné reference. Prioritou bylo vždy dobře pobavit a nenudit.

Kapela B-dance BAND se tedy velmi hrdě hlásí ke své hudební historii, což je vlastně vidět i v novém názvu, kde písmeno  „B“  jasně signalizuje její původ.